Apr 13

Civilna iniciativa Zaščitimo Otroke Pred Sevanjem

Spodaj je povezava do spletne strani Civilne iniciative Zaščitimo Otroke Pred Sevanjem, ki jo ustanavljajo starši otrok, ki živijo, hodijo v šolo ali vrtec ali trenirajo v nogometnem klubu Arne Tabor 69. To je okoli 1.300 otrok. Vzemite si minuto časa in izpolnite anketo, saj potrebujemo čimveč izpolnjenih podatkov do četrtka naslednji teden. Podporo potrebujemo zaradi arogance javnih uslužbencev.

Spletna stran se nahaja na http://www.brod.si/, anketo pa lahko izpolnite na http://www.brod.si/.

Nov 13

Nesreča pod daljnovodom

9.9.2015 je RTV Slo poročala o nesreči pod daljnovodom. Prispevek si lahko ogledate TUKAJ.

Nov 13

Kratek posnetek o vplivu EM

Jun 29

Predlog optimizacij variant z upoštevanjem previdnostnega načela in družbene sprejemljivosti

Osnutek dokumenta Predlog optimizacij variant z upoštevanjem previdnostnega načela in družbene sprejemljivosti prehoda 220kV omrežja na 400kV Beričevo-Divača.

Namen dokumenta je podaja pripomb na optimizacije, ki jih je družba ELES predstavila na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru postopka oblikovanja delovne skupine za uskladitev predlogov optimizacij v postopku priprave DPN za prehod 220 kV daljnovoda Beričevo – Divača na 400 kV, dne 9.4.2015 in istočasno pokazati možnosti umeščanja najmočnejših visokoenergetskih tranzitnih 400kV daljnovodov v prostor na način največje možne sprejemljivosti v lokalnem okolju, ki poleg ostalega izpolnjuje tudi zahteve evropskega in nacionalnega pravnega reda (vključno z načelom previdnosti) ter spoštuje ustavne pravice prebivalcev Republike Slovenije.

Cilj, ki smo ga zasledovali pri pripravi tega dokumenta je podaja pripomb, ki naj bi pripomogle h hitrejšemu in kooperativnemu iskanju najbolj optimalnih rešitev, pri čemer od pristojnih pričakujemo njihovo resno in strokovno obravnavo.

S spoštovanjem,

CI severne trase
prebivalci kraja Gameljne
CI Črnuška gmajna

Celoten osnutek dokumenta si lahko ogledate TUKAJ.

Apr 23

Sklepi odborov MOL

Odbor za varstvo okolja, Odbor za zdravstvo in socialno varstvo in Odbor za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Ljubljana so sprejeli ssklepe v povezavi z daljnovodi.
Sprejete sklepe si lahko ogledate na spodnji povezavi.
sklepi 4. seje OVO – daljnovodi

Jul 07

Predstavitev stališč civilne iniciative SMC

Člani civilne iniciative smo na srečanju kandidatom Stranke dr. Mira Cerarja podrobno in z vsemi argumenti razložili naša stališča in probleme v zvezi s problematiko poteka daljnovoda po severni trasi. Prosili smo jih, da nam pri naših naporih v bodoče, ko bodo v Slovenskem parlamentu, pomagajo in nas podprejo.

Predstavitve so se udeležili naslednji predstavniki SMC:
Dr. Milan Brglez
Dr. Bojan Dobovšek
Tomaž Skeledžija univ. dipl. ekon
Mag. Gorazd Čibej
Mojca Kuhar, Univ. diplomirana sociologinja

https://www.facebook.com/events/801532939887092/

IMG_0969

Jul 06

Vabilo na sestanek s SMC

V Civilni iniciativi proti severni trasi si že dolgo prizadevamo javnost obvestiti o škodljivih vplivih in nevarnostih , ki grozi 25.000 slovenskim prebivalcem in 2.000 otrokom, ki bivajo v neposredni bližini visokonapetostnih energetskih daljnovodov. S svojo dejavnostjo želimo opozoriti na popolnoma zgrešen način umeščanja daljnovodov v prostor v Sloveniji. Eden zadnjih primerov je nadgradnja 2×400 kV daljnovoda Beričevo-Divača, ki naj bi potekal po izrazito naseljenih področjih. O naših aktivnostih vas stalno obveščamo, zato predvidevamo, da vsebino naših argumentov poznate.
V svojih prizadevanjih smo se pred volitvami obrnili na večino političnih strank, na nekaj kandidatov kar direktno. Stranke so prisluhnile problemu. Z NSi in SLS se bomo sestali po volitvah, druge so nas takoj povabile na sestanek. Naša stališča že pozna in podpira Tamara Vonta – ZaAB, in njihov kandidat Miha Lobnik, Melita Župevc iz PS, razumevanje je pri Združeni levici.
S stranko dr. Mira Cerarja imamo srečanje v ponedeljek 7.7.2014 ob 17. uri pri Osnovni šoli Vižmarje Brod. Vabimo vas, da se nam pridružite. Njihovim kandidatom za poslance DZ bomo na najbolj kritični lokaciji, tik ob šoli, predstavili naše argumente in informacije, ki smo si jih pridobili od eminentnih svetovnih organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko elektromagnetnih sevanj in vplivi na zdravje otrok. Po ogledu situacije na terenu bomo v Krajevni skupnosti Vižmarje-Brod izvedli tudi kratko predavanje.
Dogodek ni predvolilni shod, ker pričakujemo, da bomo tudi z drugimi strankami uspeli izpeljati enako predstavitev. Zato vas vabimo, da se udeležite te predstavitve, in pozivamo, da pomagate osveščati slovensko javnost.
Skupaj prispevajmo k večji angažiranosti Slovencev pri skrbi za zdravje in blagor ljudi in ne dovolimo, da o umestitvah visokonapetostnih energetskih daljnovodov odločajo posamezniki in skupine z materialnimi interesi.
Tudi Slovenija mora uvesti uredbe in prakso na področju elektromagnetnih sevanj, kot veljajo v najnaprednejših evropskih državah.
Lep pozdrav,

Predsednik Civilne iniciative proti severni trasi:
Matic Jutraž

Jun 24

Problematika umeščanja visokoenergetskih daljnovodov v okolje in ogrožanja zdravja ljudi

Člani civilne iniciative »Proti severni trasi« si prizadevamo, da bi Vlada RS sprejela uredbo o elektromagnetnem sevanju daljnovodov, s katero bi določila strožje mejne vrednosti od trenutno veljavnih. Poleg tega si prizadevamo, da bi Državni Zbor RS sprejel popravek energetskega zakona, ki bi določil širše varovalne pasove daljnovodov. Trenutno veljavna uredba, ki je bila sprejeta leta 1996 določa mejno vrednost elektromagnetnega sevanja daljnovodov pri 10 µT (mikro Tesla). Znanstvene raziskave kažejo, da je zdravju škodljiva že 50 krat nižja vrednost elektromagnetnega sevanja.

Naša zakonodaja ni bilja posodobljene že več kot 18 let. V tem času je znanost napredovala in vedno bolj se potrjuje dejstvo, da je bivanje ali dolgotrajno zadrževanje blizu daljnovodov škodljivo.

(Prenesi prispevek kot pdf)

Read the rest of this entry »

Maj 18

Sestanek z državno sekretarko Tamaro Vonto

Tamara Vonta, državna sekretarka Vlade Republike Slovenije, se je v četrtek, 15.5.2012 sestala s predstavniki civilne iniciative »Proti severni trasi« in Zveze ekoloških društev glede problematike škodljivih vplivov daljnovodov na zdravje ljudi. Predstavniki iniciative se zavzemajo, da bi Vlada RS sprejela uredbo, ki bi mejne (še dopustne) vrednosti elektromagnetnega sevanja znižala in tako preprečila, da bi bili prebivalci Slovenije izpostavljeni prekomernemu, škodljivemu vplivu sevanja daljnovodov. Tamara Vonta je predstavnikom civilne iniciative izrazila podporo v boju za zdravo okolje, ki je ustavna pravica vsakega posameznika. Predstavniki iniciative so ji predstavili najnovejše poročilo posvetovalnega telesa Evropske Komisije SCENIHR, ki ugotavlja, da je sevanje daljnovodov zdravju škodljivo že pri 20 krat nižjih mejnih vrednostih, kot so dopustne v Sloveniji. V skladu z strokovnimi raziskavami o škodljivosti daljnovodov imajo razvite države Evropske Unije maksimalno dopustne mejne vrednosti določene bistveno nižje kot so v Sloveniji. Predstavniki civilne iniciative in ZEG so Tamari Vonta pojasnili, da je po celi državi škodljivim vplivom daljnovodov izpostavljenih več kot 20.000 prebivalcev. Tamara Vonta je izrazila skrb za zdravje teh ljudi in upa, da jih bo država kmalu zaščitila. Obljubila jim je, da bo organizirala sestanke med Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Ministrstvom za Kmetijstvo in civilno iniciativo “Proti severni trasi”. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je odgovorno za vmeščanje daljnovodov v prostor, Ministrstvo za Kmetijstvo pa za presojo vplivov daljnovodov na okolje. Civilna iniciativa “Proti severni trasi” skuša odgovorne prepričati, da je sprememba mejnih vrednosti elektromagnetnega sevanja nujna.

Maj 13

Tanja Fajon z ekologi opozorila na problematiko onesnaževanja z elektromagnetnim sevanjem

Evropska poslanka in kandidatka socialnih demokratov na volitvah v Evropski parlament je danes skupaj z predsednikom Zveze ekoloških gibanj Slovenije (ZEG) Karlom Lipičem ter člani Civilne iniciative Proti severni trasi daljnovoda Beričevo-Divača pred Osnovno šolo Vižmarje Brod predstavila problematike potencialno nevarnega neionizirajočega sevanja (elektromagnetnega sevanja), ki ga oddajajo daljnovodi in bazne postaje ter njihovega umeščanja v prostor.

Celotno izjavo za javnost si lahko preberete tukaj.

Older posts «