Arhiv kategorije: Mnenja

Jun 29

Predlog optimizacij variant z upoštevanjem previdnostnega načela in družbene sprejemljivosti

Osnutek dokumenta Predlog optimizacij variant z upoštevanjem previdnostnega načela in družbene sprejemljivosti prehoda 220kV omrežja na 400kV Beričevo-Divača. Namen dokumenta je podaja pripomb na optimizacije, ki jih je družba ELES predstavila na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru postopka oblikovanja delovne skupine za uskladitev predlogov optimizacij v postopku priprave DPN za prehod …

Continue reading »

Jun 24

Problematika umeščanja visokoenergetskih daljnovodov v okolje in ogrožanja zdravja ljudi

Člani civilne iniciative »Proti severni trasi« si prizadevamo, da bi Vlada RS sprejela uredbo o elektromagnetnem sevanju daljnovodov, s katero bi določila strožje mejne vrednosti od trenutno veljavnih. Poleg tega si prizadevamo, da bi Državni Zbor RS sprejel popravek energetskega zakona, ki bi določil širše varovalne pasove daljnovodov. Trenutno veljavna uredba, ki je bila sprejeta …

Continue reading »

Feb 25

Žled in Zaplana

Prejeli smo opažanje prebivalca Zaplane o žledu na tem območju, ki ga objavljamo tudi spodaj. Dne 16.2.2014 sem si na spletni strani ELES-a ogledal odgovor investitorja na dopis iniciative proti severni trasi daljnovoda z dne 12.1.2014. V delu, kjer se razprava dotakne žleda in območja Zaplane je prišlo na strani ELES-a do nerazumevanja zaradi prečiščenega …

Continue reading »