Dokumenti

Če imate tudi vi pritožbo glede severne variante daljnovoda in bi jo želeli objaviti spodaj, nam jo prosim pošljite na .

Pritožbe in pobude:
Izjava za javnost civilne iniciative proti severni trasi (15.01.2014)
Odgovor MzIP na dopis CI Dobrova
Dopis združenih civilnih iniciativ na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in ELES
Pritožba Kastelic, Zaletel in Odločba sodišča za odškodnino zaradi daljnovoda (Kastelic in sosedje)
CI Vižmarje-Brod – Pripombe na posvetu 09.01.2014
Zapisnik civilne iniciative s posveta v OŠ Vižmarje-Brod
Odziv Sveta staršev OŠ Dobrova na predvideno nadgradnjo daljnovoda na severni trasi

Raziskave in mnenja:
Pretresljiva zgodba o škodljivosti daljnovodov
Odgovor Zavoda za varstvo pri delu na vprašanje o poteku daljnovoda
Poroćilo ARSO o elektromagnetnih sevanjih
Strokovno mnenje o zidavi dodatnega šolskega objekta k osnovni šoli Dobrova (1993, Peter Gajšek, dipl. ing.)

Daljnovodi in širjenje raka
Otroška astma
Otroška debelost

Zaznamki s posvetov z javnostjo
Zaznamek s posveta za Dol pri Ljubljani in Domžale
Zaznamek s posveta za Ljubljano – Sostro in Zalog
Zaznamek s posveta za Ljubljano – Črnuče in Trzin
Zaznamek s posveta za Škofljico
Zaznamek s posveta za Ljubljano – Tacen in Medvode
Zaznamek s posveta za Ig
Zaznamek s posveta za Dobrovo-Polhov Gradec
Zaznamek s posveta za Brezovico
Zaznamek s posveta za Horjul
Zaznamek s posveta za Cerknico
Zaznamek s posveta za Vrhniko
Zaznamek s posveta za Postojno
Zaznamek s posveta za Logatec
Zaznamek s posveta za Divačo
Zaznamek s posveta za ČS Šentvid in Posavje v Ljubljani ter NVO

Informacije o daljnovodu:
Postopek priprave državnega prostorskega načrta (DNP) za daljnovode
ELES – Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača
Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju

Povezave:
Ljudi obolijevaju, krave daju krvavo mlijeko